360grview

360grView een samenwerkingsverband dat in 2012 ontstaan is uit de expertgroep Excellentie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze expertgroep heeft tot doel de staatssecretaris van onderwijs te adviseren ten aanzien van zijn beleid ter stimulering van excellente leerlingen.

Vanuit de deelwerkgroep Signaleren hebben Dorien Kok, Lilian van der Poel, Nienke Ryan en Veronique Schutgens besloten samen verder te gaan met het op de kaart zetten van het zien (signaleren) van de mogelijkheden en aandachtspunten van kinderen. Op dit moment ligt de focus op (potentieel) hoogbegaafde kinderen.

Om het signaleren eenvoudiger en completer te maken ontwikkelen wij tools. Aan de hand van wat er gesignaleerd is willen wij betrokkenen concrete tips, handreikingen en materialen bieden.

360grView: Een integrale aanpak voor continu en stimulerend signaleren. SAMEN zien we het kind in al zijn facetten en mogelijkheden.

www.360grview.nl

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!