Ik eet het beter

In 2006 is Albert Heijn begonnen met het programma “ik eet het beter”. Dit is het grootste programma voor schoolkinderen op het gebied van gezondheidseducatie en is bedoeld voor de groepen 5 t/m 8 van het primair onderwijs.

Ik eet het beter is een educatief platform van Albert Heijn. Binnen dit platform ontwikkelt Albert Heijn verschillende initiatieven die kinderen (8-12 jaar) op een actieve manier aanzet tot een gezonder voedingspatroon en een gezonde leefstijl. Het programma sluit aan bij drie lesdoelen van het SLO (Stichting Leerplanontwikkeling Nederland). Het platform bestaat uit verschillende cross-mediale lesprogramma’s voor groep 5, 6, 7, en 8. Bijzonder is dat de lesprogramma’s zijn ontwikkeld op basis van inzichten van kinderen.

25 juni jl. hebben we samen met een groep kinderen en Prinses Laurentien (uit hoofde van de Missing Chapter Foundation) gebrainstormd over hoe we het bestaande programma kunnen updaten. Was verrassend, vruchtbaar en vooral hartstikke leuk!

www.ikeethetbeter.nl

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!