Sparsessies Masterclasss

Het Belang en het Lef om te Zien waar je mee te maken hebt.

Merk je dat je oplossingen blijft zoeken voor vraagstukken die je maar niet opgehelderd krijgt? Er zich processen blijven voltrekken:

• op persoonlijk en/of zakelijk vlak,

• in groepsverband en/of op individueel niveau,

terwijl dat eigenlijk niet de richting is die je op wil? Is het mogelijk dat dit komt doordat jij je richt op wat je denkt dat de oorzaak van het probleem is en daardoor niet bij de kern ervan komt?

Doordat de kern van het probleem niet aangepakt wordt en een duurzame oplossing dus uitblijft, kunnen we spreken van troubleshooten: het neemt veel tijd in beslag en levert weinig op.

Een sparsessie of masterclass met mij maakt het mogelijk om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en dat wat blokkeert, te duiden.

We gaan met elkaar in gesprek om het ingewikkelde vraagstuk te ontwarren en samen tot de kern te komen. In dit proces is er naast ruimte voor de rationele benadering van het vraagstuk óók aandacht voor de emotionele lading ervan.

De enige spelregel in deze interactie is wederzijds respect.

Wat je mag verwachten na een sparsessie/ masterclass:

• gevoel van onmacht is sterk verminderd of weg;

• de spanning is afgenomen waardoor datgene wat er daadwerkelijk aan de hand is de ruimte krijgt;

• er is ruimte gecreëerd om anders naar het vraagstuk te kijken;

• de basis van een duurzame oplossing is gelegd.

Mijn kracht en bijdrage in deze is het creëren van een open sfeer en het bewaken van de hoofdlijnen door:

• duidelijk te maken wanneer (onbewuste) drijfveren de hoofdrol gaan spelen en de toon van het gesprek gaan bepalen:

• aan te geven wat de weg naar ontwarren kan doen ontsporen. Daarbij schuw ik niet om, uiteraard op respectvolle wijze, net iets verder door te vragen.

Door mijn werk als programmamaker en dagvoorzitter heb ik veel jongeren en volwassenen mogen ontmoeten en interviewen. En heb ik ontdekt dat mijn passie ligt bij jongeren en met name bij jongeren die, om wat voor reden dan ook, niet in de heersende norm passen en daar hinder van ondervinden. Het gros van de sparsessies doe ik met onderwijsinstellingen of instellingen die op een andere wijze de belangen van jongeren behartigen.

Actie: Herken jij jezelf of jullie team in bovenstaand verhaal en sta je open voor een andere manier van onderzoeken, neem dan contact op.

Eerst Zien en gezien worden. Dan de res

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!