Sparsessies

Het belang en het lef om te zien waar je mee te maken hebt.

Een sparsessie met mij maakt het mogelijk om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

Vraagstukken die gevoelig liggen en ogenschijnlijk ongrijpbaar lijken.

Merk je dat je oplossingen blijft zoeken voor problemen die je maar niet opgelost krijgt? Is het mogelijk dat dit komt doordat jij je te veel richt op wat je denkt dat de oorzaak van het probleem is; het probleem daardoor groter blijft lijken en je niet bij de kern ervan komt? In feite ben je dan aan het troubleshooten omdat je de kern van het probleem niet te pakken krijgt.

Tijdens de sparsessie gaan we met elkaar in gesprek om jouw ingewikkelde vraagstuk te ontwarren en samen tot de kern te komen. In dit proces is er naast ruimte voor de rationele benadering van het vraagstuk ook aandacht voor de emotionele lading ervan.

De enige spelregel in dit gesprek is wederzijds respect.

Het directe gevolg van zo’n sessie is dat die gevoelens van onmacht wegneemt, de spanning verlicht waardoor datgene wat er daadwerkelijk aan de hand is de ruimte krijgt: het creëert ruimte om anders naar het vraagstuk te kijken waardoor er uiteindelijk een oplossing komt die wel effectief is.

Mijn kracht en bijdrage in deze is het creëren van een open sfeer.

Door mijn werk als programmamaker en dagvoorzitter heb ik veel jongeren en volwassenen mogen ontmoeten en interviewen. En heb ik ontdekt dat ik haarfijn aan voel wanneer (onbewuste) drijfveren de hoofdrol gaan spelen en de toon van het gesprek gaan bepalen, wat maakt dat de conversatie oneigenlijk wordt. Daarbij schuw ik niet om, uiteraard op respectvolle wijze, net iets verder door te vragen.

Mijn passie ligt bij jongeren en met name bij jongeren die, om wat voor reden dan ook, niet in de heersende norm passen en daar hinder van ondervinden. Het gros van de psarsessies doe ik met onderwijsinstellingen of instellingen die op een andere wijze de belangen van jongeren behartigen.

Actie: Als je op een andere manier wil onderzoeken waarom het gewenste resultaat uitblijft en een uiteindelijk duurzame oplossing de voorkeur heeft, neem dan contact op.

Eerst Zien en gezien worden. Dan de rest.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!